พิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณครูสมคิด สามารถ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณครูสมคิด สามารถ ตำแหน่งครูชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังดารา ในวันอาทิตย์ ที่ 24 สิงหาคม 2557 เวลา 16.00 น. เพื่อส่งดวงวิญญาณของคุณครูสมคิด สามารถ

ติดต่อเรา