ร่วมงานวันแม่แห่งฃาติ

คณะครูโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว   ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ณ หอประฃุมปางสีดา ศาลากล่างจังหวัดสระแก้ว
คลิกที่นี่

ติดต่อเรา