อิ่มสุข กับ ผลผลิต…..เศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 22 สิงหาคม 2557 โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ

นำโดย ผอ.ปราโมท  อัมรักษ์  ร่วมกับคณะครูและนักเรียน เก็บผลผลิต(ข้าวโพด)

จากโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

IMG_0805 IMG_0813 IMG_0814 IMG_0815 IMG_0816 IMG_0820 IMG_0823 IMG_0826 IMG_0827 IMG_0832 IMG_0835 IMG_0841 IMG_0844 IMG_0848 IMG_0853 IMG_0854 IMG_0863

ติดต่อเรา