ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนบ้านวังดาราได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปรึกษาหารือ ข้อราชการ              เร่งด่วน ในวันที่ 22 สิงหาคม 2557

ติดต่อ สพป.สก.1