ขอเชิญร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพและร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ คุณครูสมคิด สามารถ

ขอกราบเรียนเชิญท่านที่เคารพนับถือร่วมพิธีสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ คุณครูสมคิด สามารถ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านวังดารา ตั้งแต่วันที่ 19-23 สิงหาคม 2557 เวลา 20.00 น. ณ วัดวังทอง และ กำหนดพระราชเพลิงศพในวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2557 เวลา 15.00 น. ณ วัดวังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1