การจัดทำรายขื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์บังคับเข้าเรียน

แจ้ง ร.ร.ในอำเภอเมืองสระแก้ว ไปติดต่อขอรับรายชื่อเด็กที่เกิด พ.ศ.2551 ที่พิมพ์จาก ทร.14
เพื่อการจัดทำบัญชีรายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์บังคับเข้าเรียน ปีการศึกษา 2558 ได้ที่กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (เด็กที่เกิด พ.ศ.2551 มีอายุถึงเกณ์บังคับเข้าเรียนในปีการศึกษา
2558,สำหรับเด็กที่เกิด พ.ศ.2550 ใช้เป็นข้อมูลในการติดตามเด็กเข้าเรียนปีการศึกษา 2557 นี้)

Latest posts by Administrator (see all)
ติดต่อเรา