ด้วยรักและผูกพัน

ส่งคุณครูภุชพงศ์  และครูเอื้องดอย กลับบ้าน สู่มุกดาหาร ด้วยรัก ห่วงใย จากใจพี่ๆน้องๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาแหลม

ติดต่อเรา