ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนสังกัดอำเภอวังน้ำเย็น (เครือข่ายวังน้ำเย็น เครือข่ายมหาเจริญ และเครือข่ายตาหลังใน) ประชุม

ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนสังกัดอำเภอวังน้ำเย็น (เครือข่ายวังน้ำเย็น เครือข่ายมหาเจริญ และเครือข่ายตาหลังใน) ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น.   ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179

ติดต่อ สพป.สก.1