เรียนเชิญ ผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายวังทอง เข้าร่วมประชุม

เรียนเชิญ ผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายวังทอง เข้าร่วมประชุม ในวันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ เวลา 13.30 น. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ติดต่อเรา