ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มเครือข่ายอำเภอคลองหาด

ตามที่ คณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายอำเภอคลองหาด มีมติจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนระดับอำเภอคลองหาด ในวันที่  22  สิงหาคม  2557  ณ  โรงเรียนอนุบาลคลองหาด นั้น  บัดนี้คณะกรรมการ

ได้แต่งตั้งกรรมการตัดสินการแข่งขันเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบ

notice

ติดต่อเรา