เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนบ้านคลองใหญ่

เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนบ้านคลองใหญ่

วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่จัดกิจกรรมเข้าค่าย-เดินทางไกลลูกเสือและเนตรนารี ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วยการเดินทางไกลและฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ดังนี้

00

ติดต่อ สพป.สก.1