ด่วนที่สุด…การรณรงค์เยี่ยมบ้านนักเรียน สิงหาคม เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน

เรียน ผอ.โรงเรียนในสังกัด/เอกชนทุกแห่ง

สพฐ.กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์เยี่ยมบ้านนักเรียน สิงหาคม เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน ตลอดเดือนสิงหาคม 2557 สพป.สระแก้ว เขต 1 จึงขอความร่วมมือโรงเรียนที่ยังดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนไม่แล้วเสร็จ และยังไม่รายงานผลการดำเนินงาน ให้เร่งดำเนินการ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานตามหนังสือที่อ้างถึง รายละเอียดดังแนบIMG

ติดต่อ สพป.สก.1