” ปฏิบัติธรรม ตำบลศาลาลำดวน “

โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย

เข้าร่วมโครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรม  ณ  วัดศาลาลำดวน  อำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

ในวันที่  18 – 20  สิงหาคม  2557

Message us