กิจกรรมธรรมะวัดวังจั่น

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมธรรมะสู่เยาวชน เฉลิมพระเกียรติ ๘๒ พรรษา มหาราชินี ต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เครือข่ายปี่ฆ้องฉลองราชย์ ณ วัดวังจั่น ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท ซึ่งโครงการนี้ดำเนินการระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ต่อมานายศักดิ์ชัย บรรณสาร ได้ออกตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านวังจั่น และโรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎร์บำรุง) อีกด้วย

IMG_3479 IMG_3487

IMG_3474IMG_3488 IMG_3497 IMG_3504 IMG_3507 IMG_3510 IMG_3512 IMG_3518 IMG_3524 IMG_3534 IMG_3545 IMG_3557 IMG_3559 IMG_3562

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1