ท่าน ผอ.เขต เยี่ยมชมโรงเรียน

    วันที่ 20 สิงหาคม 2557 ท่านศักดิ์ชัย บรรณสาร  ผอ.สพป.สก เขต 1

 และ นายพีระพงษ์  ไชยทองศรี  รองฯ ผอ.สพป.สก เขต 1

 เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนด้านกิจกรรมโรงเรียนดีฯ

 กิจกรรมรักการอ่าน และกิจกรรมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

IMG_0696 IMG_0707IMG_0706IMG_0704IMG_0699IMG_0700IMG_0726IMG_0731IMG_0733IMG_0713IMG_0722 IMG_0721 IMG_0718 IMG_0717 IMG_0715IMG_0738IMG_0743 IMG_0739 IMG_0740IMG_0746IMG_0744 IMG_0736

ติดต่อเรา