เลี้ยงต้อนรับ ครูสุธิดา ทิพเวช

โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ นำโดย ผอ.ปราโมท   อัมรักษ์ และคณะครู

ได้ร่วมจัดงานเลี้ยงต้อนรับ คุณครู สุธิดา   ทิพเวช ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่

IMG_0685 IMG_0687 IMG_0688 IMG_0689 IMG_0691

ติดต่อเรา