วันวิทยาศาสตร์

วันที่ 19 สิงหาคม 2557 โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

ในงานมีกิจกรรมให้ความรู้ และความสนุกสนานมากมาย

IMG_0611 IMG_0629 IMG_0633 IMG_0642 IMG_0645 IMG_0647 IMG_0667 IMG_0674

ติดต่อเรา