ประชุมผู้บริหารเครือข่ายวังสมบูรณ์

นายทวีศักดิ์  พึ่งบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองทราย และคณะครู

ร่วมจัดการประชุมของผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายวังสมบูรณ์และเยี่ยมชมโรงเรียน

ในวันที่ 20 สิงหาคม  พ.ศ. 2557 ณ โรงเรียนบ้านคลองทราย

 DSC05290 DSC05294 DSC05295 DSC05304 DSC05306 DSC05278 DSC05283

 

ติดต่อเรา