นิเทศโรงเรียนดีประจำตำบลครั้งที่ 2

 

วันที่ 19 สิงหาคม 2557 โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ ต้อนรับศึกษานิเทศ

นำโดย ศน.ณัฐวรา   เอกฉัตร และ ศน.กรองทอง   วันสวัสดิ์

ได้มานิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ครั้งที่ 2

IMG_0590 IMG_0594 IMG_0597 IMG_0599

ติดต่อเรา