แจ้งผู้บริหารโรงเรียนในตำบลโคกปี่ฆ้อง

แจ้งผู้บริหารโรงเรียนในตำบลโคกปี่ฆ้อง ที่เข้าร่วมพิธีเปิดค่ายธรรมมะ ณ วัดวังจั่น

ให้ผู้บริหารโรงเรียนแต่งกายด้วยชุดขาว(ชุดปฏิบัติธรรม) เข้าร่วมพิธีเปิด โดยพร้อมเพรียงกัน

 

ติดต่อ สพป.สก.1