สื่ออาเซียน

วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 โรงเรียนบ้านเขาแหลมได้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน /การผลิตสื่อ  ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต สระแก้ว ซึ้งเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนอาเซียนเป็นอย่างมาก ขอขอบคุณมานะที่นี้
10634279_760885513958413_1164169788_n

ติดต่อ สพป.สก.1