วิทยากรห้องสมุด

วันที่ 15-17 สิงหาคม 2557 ห้องสมุดโรงเรียนบ้านเขาแหลม ได้นำผลงาน “หนังสือดี มีคุณค่า นานารูปแบบ” ไปจัดแสดงและบรรณารักษ์
เป็นวิทยากรประจำฐาน ที่ สีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก  ได้รับความสนใจจากบรรณารักษ์ใน สพป. สระแก้ว เขต 1 และเขต 2 เป็นอย่างดี
10609090_760885547291743_254508223_n 10634273_760885483958416_1922691486_n

ติดต่อ สพป.สก.1