สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านเทศมงคล

วันที่ ๑๘ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านเทศมงคล นำโดย นางขวัญวรา พิชญชานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทศมงคล
ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ขึ้น ณ ห้องกิจกรรมโรงเรียนบ้านเทศมงคล
โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ให้นักเรียนได้ฝึกคิด ทดลอง และแสดงออกด้านต่างๆ

DSCN5621 DSCN5618

DSCN5613 DSCN5729

DSCN5720 DSCN5712

DSCN5717 DSCN5708

DSCN5710 DSCN5689DSCN5652 DSCN5644DSCN5661 DSCN5614

ติดต่อ สพป.สก.1