กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

วันที่ 19 สิงหาคม 2557  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ได้จัดงานวันวิทยาศาสตร์ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ การแสดงละคร การประกวดชุดรีไซเคิล การวาดภาพระบายสี การทดลองทางวิทยาศาสตร์ 

0001-10001-20001-3

ติดต่อ สพป.สก.1