ศึกษาดูงานวันวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ศึกษาดูงานวันวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว
ในวันที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557
SCIENCE571 SCIENCE572 SCIENCE573 SCIENCE574 SCIENCE575 SCIENCE576 SCIENCE577 SCIENCE578 SCIENCE579 SCIENCE5710 SCIENCE5711 SCIENCE5712 SCIENCE5713 SCIENCE5714 SCIENCE5715 SCIENCE5716 SCIENCE5717 SCIENCE5718 SCIENCE5719 SCIENCE5720 SCIENCE5721 SCIENCE5722 SCIENCE5723

 

Message us