ศึกษาดูงานวันวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ศึกษาดูงานวันวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว
ในวันที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557
SCIENCE571 SCIENCE572 SCIENCE573 SCIENCE574 SCIENCE575 SCIENCE576 SCIENCE577 SCIENCE578 SCIENCE579 SCIENCE5710 SCIENCE5711 SCIENCE5712 SCIENCE5713 SCIENCE5714 SCIENCE5715 SCIENCE5716 SCIENCE5717 SCIENCE5718 SCIENCE5719 SCIENCE5720 SCIENCE5721 SCIENCE5722 SCIENCE5723

 

ติดต่อเรา