“การอบรมและพัฒนาบุคลากร ด้าน ICT” ภาคเรียนที่ 1/57

19 สิงหาคม 57 นายมนต์ชัย เกิดกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา

เป็นประธานเปิดการอบรม ICT และร่วมอบรมกับคณะครูและบุคลากร

โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งาน ICT ในการจัดการเรียนการสอน

ภาพโดย ว่าที่ ร.ต.สุคนธ์ สุขศรี ดูแลการผลิต : นายมนต์ชัย เกิดกุล

001 002 003 004 005 006 007

ติดต่อเรา