ร่วมทำบุญตักบาตร ในวันพระ

 

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต ได้ทำกิจกรรม

พานักเรียนและคณะครู ร่วมทำบุญตักบาตรในวันพระ

ฟังธรรม ณ วัดพรหมนิมิต