วิทยาศาสตร์ไทย เทิดไท้มหาราชีนี

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ได้จัดกิจกรรมวันแม่ร่วมกับกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
ตามรูปแบบงาน “วิทยาศาสตร์ไทย เทิดไท้มหาราชินี”
DSCF7275

DSCF7277

DSCF7278

DSCF7279

DSCF7283

DSCF7288

DSCF7297

DSCF7298

DSCF7299

DSCF7305

DSCF7306

DSCF7307

DSCF7308

DSCF7311

DSCF7312

DSCF7313

DSCF7315

DSCF7320

DSCF7321

DSCF7329

DSCF7332

DSCF7336

DSCF7338

DSCF7343

DSCF7350

DSCF7357

DSCF7362

DSCF7363

DSCF7366

DSCF7370

DSCF7374

DSCF7377

DSCF7381

DSCF7392

DSCF7393

DSCF7396

DSCF7397

DSCF7410

DSCF7434

DSCF7436

DSCF7438

DSCF7445

DSCF7446

DSCF7448

DSCF7457

DSCF7460

DSCF7463

DSCF7464

DSCF7467

DSCF7470

DSCF7494

DSCF7495

DSCF7496

DSCF7516

DSCF7550

DSCF7551

DSCF7554

DSCF7559

ติดต่อเรา