ประชุมวางแผนเตรียมการจัดกิจกรรมจังหวัดสัญจร

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวางแผนเตรียมการจัดกิจกรรมจังหวัดสัญจร
โดยมีท่านนายอำเภอวังสมบูรณ์เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะผู้เข้าประชุม
ได่แก่ หัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานต่างๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอวังสมบูรณ์
เข้าร่วมประชุมเตรียมการโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์
DSCF7189

DSCF7192

DSCF7195

DSCF7196

DSCF7201

DSCF7205

DSCF7207

DSCF7208

DSCF7210

DSCF7213

DSCF7215

DSCF7216

DSCF7217

DSCF7218

DSCF7220

DSCF7222

DSCF7225

DSCF7227

DSCF7229

DSCF7232

DSCF7239

DSCF7243

DSCF7244

DSCF7245

DSCF7249

ติดต่อ สพป.สก.1