ร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

ครูผู้บริหารโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
12 สิงหาคม 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอวังสมบูรณ์

ติดต่อเรา