อบรมเครือข่ายโรงเรียนสุจริต

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ได้ส่งครูและนักเรียนเข้าโครงการอบรมและเข้าค่ายโรงเรียนสุจริต

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง

DSCF5649 DSCF5651 DSCF5660 DSCF5664

ติดต่อเรา