“สร้างคนดีสู่สังคม”

ครูและนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
การฝึกอบรมนักเรียนแกนนำสู่การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนเครือข่าย
ในโครงการกองทุนการศึกษา “สร้างคนดีสู่สังคม”
ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2557
ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
โรงเรียนบ้านเขาแหลม  อำเภอวังสมบูรณ์  จังหวัดสระแก้ว

10609163_760367954010169_219136308_n 10592386_760367950676836_2038373130_n 10617742_760367940676837_842944266_n

ติดต่อเรา