ร่วมจัดนิทรรศการโรงเรียนในฝันสู่อาเซียน

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์นำนักเรียนร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
ในงานโรงเรียนในฝันสู่อาเซียน เนื่องในวันอาเซียน 8 สิงหาคม 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
DSCF7152

DSCF7150

DSCF7149

DSCF7148
โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ได้นำขนมจีนเบญจรงค์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ไปจัดแสดงในงานให้ผู้ชมนิทรรศการได้ลองลิ้มชิมรส
DSCF7147

DSCF7145

DSCF7144

ติดต่อ สพป.สก.1