“มือหิ้วปิ่นโต มโนหิ้วธรรม” เขาตะกรุบพัฒนา

18 สิงหาคม 2557 เป็นวันพระ

นักเรียนชั้นอนุบาล 1 และ ม.3 ได้ทำกิจกรรมใน

โครงการ มือหิ้วปิ่นโต มโนหิ้วธรรม ที่เราชาวเขาตะกรุบปฏิบัติมาทุกวันพระ

เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการเข้าวัด ทำบุญ

001 002 003 004 005 006

ติดต่อ สพป.สก.1