กิจกรรมวันพระ เข้าวัดทำบุญ

 

กิจกรรมวันพระ เข้าวัดทำบุญ

 

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์

 

ร่วมกันทำกิจกรรมเข้าวัดทำบุญ ในวันพระ  (วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557)

1

2

ติดต่อ สพป.สก.1