ปลูกหญ้าแฝกและต้นไม้

นายญาณวรุตม์  พิณสาย  ผอ.โรงเรียนบ้านหนองหว้า  นำคณะครูและนักเรียน

  ร่วมกันปลูกหญ้าแฝกและต้นไม้กับท่านนายอำเภอเขาฉกรรจ์  นายสวนิต  สุริยกุล  ณ  อยุธยา 

และหน่วยราชการในพื้นที่  ณ  บริเวณสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านลานไผ่

7 1 2 3 4 5 6

ติดต่อเรา