ขอเชิญร่วมพิธีรดน้ำศพ คุณครูสมคิด สามารถ

ขอกราบเรียนเชิญท่านที่เคารพนับถือร่วมพิธีรดน้ำศพ คุณครูสมคิด สามารถ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านวังดารา ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ วัดวังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว