เทศมงคล สู้ !!! (เพลงมาร์ชเทศมงคล)

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านเทศมงคล นำโดย ผอ.ขวัญวรา พิชญชานันท์
ได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ “หนึ่งสถานศึกษาหนึ่งวัฒนธรรม”
ประกวดกิจกรรม เพลงมาร์ชประจำโรงเรียน และเพลงมาร์ช สพป.สระแก้ว เขต ๑
ซึ่งบุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมโครงการด้วยความตื่นเต้น
นักเรียนโรงเรียนบ้านเทศมงคลทุกคนร่วมกันแสดงพลัง
และร่วมกันถ่ายทอดจิตวิญญาณแห่งโรงเรียนบ้านเทศมงคล
ผ่าน “เพลงมาร์ชเทศมงคล” ให้ผู้ชมทุกคนได้รับชมกัน อย่างตั้งใจ

……………………………………………….

ก่อนแข่งขันในภาคบ่าย ขอเติมพลังกันก่อน

DSCN5589
ก่อนรับประทานอาหารพวกเราต้องไม่ลืมกล่าวคำสำนึกบุญคุณข้าว

DSCN5588

เมื่อพร้อมแล้ว ก็ลุยกันเลยยยยย….ด้วยเพลงมาร์ช สพป.สระแก้ว เขต ๑
DSCN5599DSCN5601

ต่อด้วยเพลงมาร์ชเทศมงคลที่เราภูมิใจนำเสนอ
DSCN5604
DSCN5607 DSCN5608

เพลงมาร์ชเทศมงคล
เทศมงคลนี้…คนดีที่ชาติต้องการ
เราร่วมสร้างสรร จรรโลงไทยไปสู่ฝัน

เรารักในชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ เหนือชีวัน
ม่วงชมพูนั้น สามัคคี มีน้ำใจ…
เทศนั้นหรือ คือนาม หลวงพ่อเทศ
มงคลเกศ ก่อเกิด เลิศล้ำไกล
รวมกันเป็น เทศมงคล ชนชาวไทย
มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้ คู่ความดี
** กิจกรรมดี วิชาการเยี่ยม คุณธรรมเต็มเปี่ยม รักศักดิ์ศรี
มีคุณธรรม น้อมนำความพอดี
ความพอเพียง เคียงคู่คำตามรอยพ่อมา
เทศมงคลนั้นรู้กาล รู้หน้าที่

ใช้ชีวี อย่างประหยัด ซื่อสัตย์หนา
ขยันดี มีวินัย ใจเมตตา
ไม่ติดยา กตัญญู รู้คุณคน / สะอาดหนา กตัญญู รู้คุณคน

………………………………

ติดต่อเรา