แจ้งเว็ปไซด์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑

ให้โรงเรียนทุกสังกัดติดตามความเคลื่อนไหวการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ได้ที่ http://central64.sillapa.net/sp-skw1/

ติดต่อเรา