ชมสัปดาห์วิทยาศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ปี 57

 

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านลุงพลู  จัดชมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จ.สระแก้ว จัดขึ้นประจำปี 2557

เมื่อ วันจันทร์ ที่ 18 สิงหาคม 2557

*******

17

1.1

2

3

1

5

4

6

7

13

14

15

8

9

10

18

19

20

16

11                 

 

ติดต่อ สพป.สก.1