ประกาศผลการแข่งขันจับเวลา “สพฐ. – เอ.พี ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปีที่ 10”

ถึง โรงเรียนที่มีราชชื่อตามแบบสรุปผลการประกาศผลการแข่งขันจับเวลา “สพฐ. – เอ.พี ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปีที่ 10”

อันดับที่ 1 และอันดับ 2 เป็นตัวแทน เขตพื้นที่ เข้าแข่งขันในระดับภาค วันที่ 13 กันยายน 2557

10617341_827724877245765_1991777070_n

ติดต่อ สพป.สก.1