หนึ่งโรงเรียนหนึ่งวัฒนธรรม โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม  ร่วมประกวดและการแข่งขันตามโครงการ “หนึ่งสถานศึกษาหนึ่งวัฒนธรรม” เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เกิดความรักความผูกพันต่อสถาบัน รวมทั้งมีท่ารำประจำโรงเรียนซึ่งดัดแปลงหรือประยุกต์มาจากอัตลักษณ์ของชุมชน และสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑

IMG_1809 IMG_1814 IMG_1822 IMG_1823 IMG_1825 IMG_1892 IMG_1893 IMG_1894 IMG_1895

ติดต่อเรา