เข้าร่วมการแข่งขันหนึ่งสถานศึกษาหนึ่งวัฒนธรรม

วันที่ 17 สิงหาคม 2557 โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ

เข้าร่วมการแข่งขันหนึ่งสถานศึกษาหนึ่งวัฒนธรรม

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

IMG_0556 IMG_0562 IMG_0565 IMG_0567 IMG_0568

ติดต่อ สพป.สก.1