ประกวด “หนึ่งสถานศึกษาหนึ่งวัฒนธรรม”

ประกวด “หนึ่งสถานศึกษาหนึ่งวัฒนธรรม”

วันที่ 16 สิงหาคม 2557  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่  ได้เข้าร่วมการแข่งขันตามโครงการ “หนึ่งสถานศึกษาหนึ่งวัฒนธรรม”  ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์  สพป.สระแก้ว เขต 1

00000

ติดต่อ สพป.สก.1