ประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

ตามที่ได้มีประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน นั้น

บัดนี้การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามเอกสารที่แนบมานี้

ติดต่อเรา