คณะกรรมการตัดสิน ประกวดสวดสรภัญญะ กับกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน

            โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
คณะครูเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดสวดสรภัญญะ
กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน ณ สำนักสงฆ์เนินสยาม หมู่ 19 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
ในวันที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557
YA1 YA2 YA3 YA4 YA5 YA6 YA7 YA8 YA9 YA10 YA11 YA12 YA13 YA14 YA15 YA16 YA17 YA18 YA19 YA20

ติดต่อ สพป.สก.1