เพชรยอดมงกุฎ..เพชร..มหาเจริญ

17 สิงหาคม 2557 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ นำโดยนายเปี่ยมศักดิ์ เดชขันธ์ นายภิญโย วงค์สีไส ครูโรงเรียนบ้านมหาเจริญ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน “คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 17” ณ โรงเรียนวัดสุทธิวรานาม ระดับมัธยมศึกษา โดยมีเด็กชายสหรัฐ บุญมากุล และเด็กชายศักดา ขยันวิจิตร ระดับประถมศึกษา ด.ญ.อจลา เทพหัสดิน ณ อยุธยา และ ด.ญ. สกลสุภา แสนภูวา ตัวแทนจากโรงเรียนบ้านมหาเจริญ เข้าร่วมแข่งขันรายการดังกล่าว ชมภาพคลิ๊ก
ติดต่อเรา