แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ล้างหนี้เงินยืมโครงการจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม

แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ล้างหนี้เงินยืมโครงการจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม  ตามเอกสารที่แนบ   8   ให้ดำเนินการจัดส่งเอกสารล้างหนี้เงินยืมภายในวันที่   20  สิงหาคม  2557

ติดต่อ สพป.สก.1