เก็บตก…นิทรรศการ ASEAN DAY

วันที่ 7 – 8 สิงหาคม โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ

นำโดย ผอ.ปราโมท  อัมรักษ์ คณะครูและนักเรียน

ร่วมจัดนิทรรศการวันอาเซียน 2557 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

IMG_0262 IMG_0268 IMG_0356 IMG_0358 IMG_0367 IMG_0228 IMG_0216 IMG_0214 IMG_0205 IMG_0194 IMG_0376

ติดต่อเรา