กิจกรรมวันแม่ โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ

” พระองค์แรก ผู้แสนดีให้ชีวิต

ครูคนแรก ผู้ประสิทธิ์การศึกษา

หมอคนแรก ผู้ถือช้อน คอยป้อนยา

รวมคุณค่า นี้ได้แก่ แม่เราเอง “

วันที่ 15 สิงหาคม 2557 โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

โดยได้รับความร่วมมือจาก กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน

IMG_0396

IMG_0407

IMG_0416

IMG_0423

IMG_0429

IMG_0432

IMG_0436

IMG_0440

IMG_0445

IMG_0462

IMG_0469

IMG_0471

IMG_0476

IMG_0478

IMG_0488

IMG_0494

IMG_0501

IMG_0524

IMG_0529

IMG_0532

IMG_0533

IMG_0552

ติดต่อเรา